Tijdens de Plandag op 21 mei in Leuven staat de vraag centraal of we de ruimte kunnen, willen en moeten maken.
Hilde Bank, directeur BVR adviseurs, geeft, samen met Joachim Declerck (Workroom Brussels), een toelichting op het jaarthema ‘Ruimte Maken’.
Vanuit haar eigen praktijkervaring zal zijn ingaan op situaties waarbij nieuwe spelers de ruimtelijke ordening bepalen. Krijgen zij daadwerkelijk de ruimte? Leveren zij een bijdrage aan maatschappelijke opgaven die op Nederland afkomen en staan zij voldoende borg voor het maken van kwaliteit? Kunnen zij zonder kaders van de overheid? Wie zijn de nieuwe ‘stadsmakers’ nu de overheid zichzelf in een faciliterende rol plaatst?


Voor meer informatie over de Plandag: www.plandag.net