141027 BVR twente collage

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het college van B&W van de gemeente Enschede hebben het kwaliteitsteam benoemd voor de ontwikkeling van het voormalig vliegveld Twente. Dit team bestaat uit 4 topdeskundigen op de kennisvelden Landschap en Ruimtelijke ontwikkeling: Hilde Blank, tevens voorzitter, Cultuurhistorie: Marinke Steenhuis, Duurzaamheid, Innovatie&Technologie: Arjan van Timmeren en Luchthavenontwikkeling: Marc Ibelings. Het Kwaliteitsteam moet ervoor zorgen dat er stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische principes ontwikkeld en gehanteerd gaan worden zodat de voormalige luchthaven zich kan gaan ontwikkelen tot Technology Base Twente (TecBT), de iconische internationale ontwikkel- demonstratie- en productiezone voor Advanced Materials and Manufacturing, zoals gepresenteerd in het recente rapport van de Commissie van Wijzen.

Het kwaliteitsteam maakt een gebiedsprofiel (samen met het Topteam, onder leiding van Aad Veenman), formuleert spelregels voor toekomstige ontwikkelingen en maakt een beeldkwaliteitsboek met inspirerende voorbeelden. Het team is aangesteld voor een periode van 3 jaar.

Persbericht