BVR adviseurs werkt in opdracht van de BNSP aan twee pilotstudies voor de Omgevingsvisie. In totaal worden er door diverse, bij de BNSP aangesloten, bureaus gewekt aan 9 pilots.

Marnix de Vos van BVR is als expert betrokken bij de Omgevingsvisie gemeente Uden. Bewoners in Uden werken vanuit eigen initiatief aan de toekomst; De G1000. De gemeente wil deze zelforganisatie en initiatieven stimuleren. In de pilot adviseren we de gemeente dit te realiseren. De Omgevingsvisie als uitnodiging, een eerste stap naar concreet resultaat, en de gemeente in zijn nieuwe rol als gebiedsmakelaar of expert.
Hilde Blank is coach van de pilot Markdal (buitengebied gemeenten Breda en Alphen Chaam). Bijzonder aan deze pilot is dat de Omgevingsvisie wordt gemaakt door de Vereniging Markdal, dus van binnenuit. Onderdeel van de pilot is te bezien op welke manier gebiedspartijen zelf het initiatief kunnen nemen voor een Omgevingsvisie en hoe zich dat verhoudt met de verantwoordelijke (semi) overheden. De energieke samenleving is hier aan zet.  Aan de basis van het Markdal staat de opgave om ruim 200 hectare EHS te verwezenlijken en te voldoen aan de kaderrichtlijn water. De vereniging heeft haar scope verbreed door ook te kijken hoe het Markdal duurzaam en vitaal kan worden. Daarmee is het een integrale opgave en is het instrument Omgevingsvisie interessant om de ambitie en gebiedsafspraken voor de toekomst vast te leggen.

De BNSP organiseert diverse kennis- en leertrajecten over de ervaringen van de 9 pilotprojecten. Lees hierover meer op hun website.