141204-BVR-noordwijkerduinDirect gelegen achter de duinen van Noordwijk ligt de zorginstelling van de 's Heeren Loo Zorggroep. Het gebied is een thuis voor cliënten in de beslotenheid van een landgoed. Een deel van dit gebied wordt opengesteld voor woningbouw. De opgave is om een gebied te ontwerpen waar alle bewoners zich thuis voelen, een landschap zonder interne grenzen, een herkenbaar binnenduinrandmilieu en met voldoende privéruimte. BVR werkt in opdracht van 's Heeren Loo en Heijmans aan de stedenbouwkundige en landschappelijke planuitwerking voor Noordwijkerduin. BVR werkt momenteel aan de Planvisie welke begin 2015 wordt gepresenteerd aan het college en de raad van de gemeente Noordwijk. Voor meer informatie neem contact op met de Marnix de Vos, projectleider en stedenbouwkundige voor dit project.